تست سرعت دوران

 

مشترک گرامی

ابزار زیر سرعت ارسال و دریافت شما را به شبکه جهانی اینترنت از روی سرویسهای دوران محاسبه مینماید.شما میتوانید با استفاده از این ابزار سرعت ارتباط خود را به چند دیتا سنتر معتبر جهانی محاسبه فرمایید.سرعت نمایش داده شده باید متناسب با سرویس خریداری شده شما زا شبکه دوران باشد

لطفا توجه داشته باشید در لحظه تست کلیه سرویسهای مصرف کننده اینترنت روی کامپیوتر و یا دستگاههای متصل به مودم خود را غیر فعال فرمایید

Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.

 

 

نویسنده :  روابط عمومی شرکت اندیشه نگار دوران       

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به شرکت شبکه پردازان اندیشه نگار دوران میباشد.