ارائه اینترنت هوشمند در شهرهای استان گلستان

 

دوران مفتخر است در گامی بزرگ کلیه ارتباطات سرویس اینترنت تلفنی خود را از سرویسهای کارتی به سرویسهای هوشمند ارتقاء نموده است.در این سرویس مشترکین با وارد کردن نام کاربری 1 و پسورد 1 به شماره هوشمند شبکه دوران در شهر محل سکونت خود متصل میشوند و از اینترنت پر سرعت شبکه هوشمند دوران استفاده مینمایند.در پایان دوره تلفنی هر مشترک روی قبض تلفن مبلغی برای استفاده اینترنت هوشمند دوران لحاظ شده است که با قبض پرداخت مینمایند.در این روش مشترک در هر ساعتی از شبانه روز بدون خرید کارت اینترنت با هزینه ای کمتر میتواند از اینترنت استفاده کند و در دو ما آینده نیز هزینه آن را پرداخت نماید.دوران در فاز اول این سرویس را در شهرهای کردکوی با شماره 8093222 و گرگان با شماره 8091520 را اندازی نموده است و در آینده بسیار نزدیک در تمام استان قابل بهره برداری خواهد بود.

 

نویسنده :  روابط عمومی شرکت اندیشه نگار دوران    15/09/1390   

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به شرکت شبکه پردازان اندیشه نگار دوران میباشد.