Fair Use Policy  یا سیاست استفاده منصفانه

همه به این مسئله واقف هستیم که تمام کاربران دوران بر اساس سرویسی که دریافت مینمایند محق به استفاده از خدماتی با کیفیت هستند. این مسئله دوران را بر آن داشت تا در ارائه سرویسهای خود سیاستی را خط مشی قرار دهد تا از حقوق تمام کاربران در برابر کاربرانی که از سرویس خود سوء استفاده مینمایند و یا استفاده خارج از معمول دارند محافظت نماید.

همان طور که میدانید سیاست استفاده منصفانه یا همان Fair Use Policy روشی جامع و مرسوم برای کنترل مشترکین سرویسهای مخابراتی غیر تجاری در بیشتر کشورهای دنیا و شرکتهای مخابراتی بزرگ است. این قانون به سرویس دهنده اجازه میدهد که برای کنترل و دستیابی به کیفیتی مطلوب و همیشگی برای تمام مشتریان ،خدمت دهی به مشتریانی را که استفاده  آنها از عرف رایج فراتر است و استفاده غیر منطقی از سرویس خود دارند محدود نماید.این محدودیت در جهت حفظ حقوق چندین هزار کاربر دیگر شبکه میباشد که استفاده منطقی و معقول از سرویس خود دارند.

در ابتدا باید عرض کنیم سرویسهای اینترنت تجاری با قیمت های بسیار بالا در اختیار شرکتهای سرویس دهنده قرار میگیرد و این شرکتها فقط از طریق به اشتراک گذاری این سرویسها میتوانند هزینه شارژ ماهیانه سرویس اینترنت دریافتی خود را تامین نمایند.حال این خدمات با ضریب اشتراکهای مختلف در اختیار کاربران قرار میگیرد.اگر کاربری به سرویسی نیازمند باشد که در حالت شراکتی نبوده و هیچ گونه محدودیتی در مصرف نداشته باشد مسلما باید از خدمات پهن باند دوران استفاده نماید که تعرفه آن به صورت تجاری محاسبه شده و اینجا قابل مشاهده است.این سرویسها هیچ محدودیتی در استفاده ندارند و این قانون را در بر نمیگیرد.ولی اگر شما مشترک سرویسها بدون محدودیت حجمی با ضریب اشتراک مشخص هستید این قانون روی سرویس شما اعمال شده است.این قانون شما را در میزان استفاده معمول و متعادل به معنای عقلانی سرویس محدود نمینماید بلکه زمانی برای شما محدودیت اعمال میکند که الگوی مصرف شما پی در پی از حد معمول خارج باشد.به طور مثال مشترکی را در نظر بگیرید که دارای سرویس Do-H1 است و گراف سرویس وی در 15 روز از ماه نشانگر استفاده 90% از تمام پهنای باند اختصاص یافته شده است.این مسئله کاملا مشخص است که استفاده کننده از این سرویس روند آسیب زننده ای را به شبکه با سرویس غیر تجاری خود در پیش گرفته است.دوران با چنین مشترکینی برخوردی اینچنین دارد.

1-      در مرحله اول مشترک با ضریب اشتراک 1 به 4 در گروهی متشکل از 4 مشترک با شرایط مصرف غیر منطقی قرار میگیرد و مشترک با ضریب اشتراک 1 به 3 در گروهی متشکل از 3 مشترک با شرایط مصرف غیر منطقی قرار میگیرد که از آسیب به کیفیت خدمات به سایر مشترکین جلوگیری شود

2-      اگر روند مصرف غیر طبیعی پس از محدود شدن نیز ادامه یابد سرویس مشترک به علت رعایت نکردن اصول مصرف خانگی به حالت تعلیق در آمده و به مشترک پیشنهاد میشود سرویس خود را به یکی از سرویسهای تجاری دوران تغییر دهد.

سئوال:علت مصرف بالای برخی مشترکین از سرویسهای خانگی دوران چیست؟

پاسخ :نظر به اینکه دوران تلاش کرده که بهترین سرویس را به مشترکین خود ارائه دهد بدون نوسان بودن سرعت دانلود باعث میشود مشترکین بسیار پر مصرف از نرم افزار اشتراک گذاری فایل در اینترنت نظیر تورنت و ایمیول استفاده نمایند و باز گذاشتن این نرم افزار ها و انتخاب فایلهای بسیار حجیم باعث میشود روزهای زیادی سیستم مشترک به تمام ظرفیت اینترنت اختصاص یافته به وی مشغول ارسال و دریافت فایلهای مورد تقاضای وی باشد که باعث تضعیع حقوق سایر مشترکین و محروم شدن آنها از کیفیت خود میشود

سئوال:چه رویه ای را در مصرف پیش بگیریم تا همیشه کیفیتی خوبی را در استفاده از سرویس تجربه کنیم؟

پاسخ:از دانلود فایلهای حجیم در ساعات اوج مصرف اینترنت بپرهیزیم و سعی کنیم استفاده ای منطقی از سرویس خود داشته باشیم.

نویسنده :  مدیریت شبکه های دسترسی دورانNetwork Access       

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به شرکت شبکه پردازان اندیشه نگار دوران میباشد.